Promenad i Karlslund

Promenader i Karlslund första torsdagen i månaden.

Torsdagen den 6 april samlas vi i Karlslund för att gå ut och se hur långt våren har kommit. Vi träffas kl 10.00 vid Karlslunds motionscenter för promenad och sedan fikar vi. Ta med egen fikakorg eller köp fika på plats.

Hoppas på stort deltagande. 

Kontaktperson Majvor Hansen.