Gökotta maj 2022

Få se om vi kan överlista göken i år.

Lördagen den 7 maj kl. 8.00 är det gökotta vid Uggle stenar i Karlslundsskogen. Vi sjunger gemensamt in våren. Lars-Olof Danielsson ordnar skyltning och bomupplåsning. Tipspromenad och korvgrillning. Anmäl dig gärna till Lars- Olof innan lördag.               Tfn. 073-630 76 73.

Hjärligt välkomna

Styrelsen/Margareta Berg