September

Information om Nyckelfonden den 28 september

Ca 60 seniorer fick information av Annika Rosdahl om Nyckelfondens verksamhet och hur de stöttar forskningen på USÖ. Sätt gärna in en slant på Nyckelfondens plusgiro 90 02 98-1 i stället för blommor vid begravningar eller andra lämpliga tillfällen. Mer information kan fås på tel 019 602 10 04 och på www.nyckelfonden.se .
Efter Nyckelfondens information berättade Inga Alexandersson om vad som dryftats på kommunens pensionärsråd KPR. Hon berättade att det råder full enighet mellan kommunens partier om den nya äldrevårdsplanen och att den nu kommer att fastställas. Stora satsningar görs också för att förbättra situationen för boende och personal på Kullängen.
Därefter följde en bildvisning med bilder från fjolårets alla aktiviteter samt från de resor till Andalusien som många SPF-are deltog i under förra hösten. Bildspelet ackompanjerades av klassisk musik av Alessandro Marcello, Edvard Grieg, Erik Satie och Franz Schubert.
Innan kaffe och lotteridragning med fina priser informerade Lars Kvarnström om höstens aktiviteter och studiecirklar.