November

Hjärnkoll

Sju lag om sex personer tävlade i Hjärnkoll med 16 frågor i åtta olika ämnen. Frågorna hittar du här och svaren finns här.
Efter tävlingen informerade Roland Hedberg om KPRs senaste möte. Äldreomsorgsplanen är godkänd och beslutad, nu gäller det att den också följs. Lars Kvarnström informerade om julbordet den 7 december och kyrkoresa till Askersund den 11 december.
Efter tävling och information vidtog sedvanligt kaffe med smörgås och utlottning av fina vinster.