Februari

Årsmöte

Årsmötet den 24 februari 2016

Mötet inleddes med parentation med ljuständning och en tyst minut till minne av våra bortgångna medlemmar. Vi sjöng psalmen Härlig är jorden till ackompanjemang av Ingegerd Harenius vid pianot.

Därefter vidtog sedvanliga förhandlingar med bl.a omval, samt nyval av två ledamöter, Jan Adamsson och Christer Olsson. Avgående styrelseledamöter och funktionärer avtackades med blomstercheckar.
Vår eminenta kör Liv och Lust under ledning av Christina Algotsson underhöll med uppskattad körsång. Efter kaffe och smörgås vidtog information från KPR samt om framtida resor och pågående studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Lottdragning med fina vinster som handarbetsgruppen till stor del bidragit med.

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Balansräkning

Resultaträkning

Budget

Protokoll