Augusti

Månadsmöte i Equmeniakyrkan med information från Hörselskadades Riksförbund (HRF)

  • Ewa Larsson och Åsa berg Oscarsson
  • Många intresserad lyssnar på Åsa och Ewa
  • Dagens föreläsare avtackas av vår ordförande Margareta Strömberg
  • Ewa Larsson och Åsa berg Oscarsson
  • Många intresserad lyssnar på Åsa och Ewa
  • Dagens föreläsare avtackas av vår ordförande Margareta Strömberg

Höstens första månadsmöte hölls i Equmeniakyrkan onsdag 31 augusti med information om hörselproblem.
Ewa Larsson och Åsa Berg Oscarsson HRF Sydnärke berättade om sin uppväxt som hörselskadade och om hur man ska vara observant på försvagad hörsel. Många äldre väntar normalt ca 10 år innan de tar tag i problemet. Väntetiden på audiologen är över ett år och tiden för att få en rätt inställd hörapparat är många månader.
Dålig hörsel kan också leda till osämja i hemmet när man säger något och den andre inte hör. Tänk på att inte prata med ryggen vänd mot den som ska höra och försök inte prata med varandra när ni är i olika rum.
Efter föreläsningen informerades om kommande program och aktiviteter. Kaffe med smörgås och kaka serverades och under tiden visades bilder från den nyligen genomförda resan till Småland och Öland.
Mötet avslutades som vanligt med dragning i dagens lotterier.