Oktober

Månadsmöte i Equmeniakyrkan med information från Götmars begravningsbyrå.

Mötet inleddes med att Equmeniaförsamlingens pastor Per Alexandersson hälsade alla välkomna till kyrkan. Han var glad att det var många i kyrkan och vi är välkomna när vi vill. 
Ordförande Lasse hälsade sedan välkomna och ett särskilt välkomnande till de nya medlemmar som tillkommit sedan förra mötet. Götmars representanter Karina Karlsson och Lovisa Frändå hälsades också välkomna.
Lasse berättade att den skrivelse om seniorboenden som föreningen lämnat till kommunen gett resultat. En representant från det företag som fått i uppdrag att uppföra lägenhetshus söder om viadukten har tagit kontakt och vill visa upp sina tankar och idéer om ett så kallat trygghetsboende och de vill också ha våra synpunkter och idéer kring detta. Margareta Strömerg informerade om att Forma till våren utökar med ytterligare en grupp. Christer Einarssson informerade kort om kommande program.
Götmars berättade sedan om Livsarkivet, framtidfullmakter och testamenten. Vill man veta mer så är det bara att besöka Götmars i Hallsberg.
Mötet avslutades som vanligt med fika och lotteridragningar.