Augusti

Månadsmöte i Equmeniakyrkan med information och smörgåstårta

  • Febrilt arbete med uppskärning av smörgåstårtor i köket
  • Så fullsatt det kan bli med rekommenderade avstånd mellan borden
  • Mötet avslutades som vanligt med lotteridragning
  • Febrilt arbete med uppskärning av smörgåstårtor i köket
  • Så fullsatt det kan bli med rekommenderade avstånd mellan borden
  • Mötet avslutades som vanligt med lotteridragning

Årets första fysiska månadsmöte inleddes med parentation och tyst minut för de av våra medlemmar som lämnat oss under 2020 och 2021. Därefter gick det inte att hindra deltagarna att angripa de utdukade tallrikarna med smörgåstårta och kaffe därtill.
Tyvärr fick inte alla som ville plats i lokalen utan det var först till kvarn som gällde.
Så småningom fick vår ordförande Lars-Erik Törnkvist ordet igen och inledde med presentation av den nya styrelsen och föreningens alla funktionärer samt avtackning av avgående styrelsemedlemmar. Därefter följde en genomgång av den del av vår verksamhetsplan som säger att "På minst ett månadsmöte per termin skall styrelsen ha dialog med medlemmarna om vårt programutbud och andra frågor, som medlemmarna bedömer som angelägna."
Denna dialog leddes av programgruppens sammankallande Christer Einarsson som gick igenom ett antal mötesförslag och övriga aktiviteter som programgruppen har i åtanke. Deltagarna tyckte att förslagen var bra och gav programgruppen fria händer att utforma programmet för höst och vinter fram till nästa årsmöte i februari. Det färdiga programmet kommer att presenteras på vår hemsida och distribueras via mail så snart det är klart.
Efter lite information om studiecirklar och andra aktiviteter avslutades mötet med dragning av lotteriet med många fina vinster från handarbetsgruppen samt en del priser donerade av våra medlemmar.