Februari

Föreningens årsmöte onsdagen den 26 februari

 • Equmeniakyrkan på väg att fyllas för årsmötet
 • Peter Karlsson ackompanjerade Härlig är jorden
 • Avgåend ordföranden Hans Nilsson inleder årsmmötet
 • Per-Åke Öster och Lotta Råssjö leder årsmötesförhandlingarna
 • Vår nye ordförande Lars-Erik Törnkvist tar över rodret
 • Fika med kyrkans goda smörgåsar
 • Equmeniakyrkan på väg att fyllas för årsmötet
 • Peter Karlsson ackompanjerade Härlig är jorden
 • Avgåend ordföranden Hans Nilsson inleder årsmmötet
 • Per-Åke Öster och Lotta Råssjö leder årsmötesförhandlingarna
 • Vår nye ordförande Lars-Erik Törnkvist tar över rodret
 • Fika med kyrkans goda smörgåsar

Drygt 80 personer mötte upp, trots en kall nordanvind, för att deltaga på 2020 års årsmöte.
Mötet inleddes med en kort genomgång av det gångna årets resor och andra begivenheter. Avgående ordföranden kunde också berätta att föreningen nu har mer än 270 medlemmar och därmed har rätt att ha 6 representanter på distriktets årsstämma.
Därefter följde parentation med ljuständning och en tyst minut till minne av våra bortgångna medlemmar. Vi sjöng psalmen Härlig är jorden med ackompanjemang av Peter Karlsson.
Sedan vidtog årsmötesförhandlingarna under ledning av dagens mötesordförande Per-Åke Öster med Lotta Råssjö som sekreterare.
Efter sedvanlig genomgång av verksamhetsberättelse, resultat och balansrapport samt revisorernas rapport beslutades att den avgående styrelsen får full ansvarsfrihet.
Till ny ordförande efter Hans Nilsson valdes Lars-Erik Törnkvist, även känd som Lasse Saxen. Ett antal nya styrelseledamöter och ersättare valdes, se årsmötesprotokollet nedan.
Avgående ordföranden, styrelseledamöter samt avgående funktionärer, mötesordförande och sekreterare avtackades med blomstercheckar.
Efter att vår nye ordförande presenterat sig själv avslutades årets årsmöte med  kaffe och kyrkans goda smörgåsar och en godbit.
Dragning och utlottning av lotterivinster därefter.

Dagordning  
Verksamhetsberättelse  
Verksamhetsplan  
Balansräkning  
Resultaträkning  
Budget  
Protokoll