September

Månadsmöte med föredrag och bildvisning om det gamla Örebro

  • Lång kö till inträdesbiljett och lotter
  • Göran Lindhé i berättartagen
  • Någonstans på nuvarande Drottninggatan i Örebro
  • Ett riktigt fint hus som stod mittemot Rådhuset på Drottningatan men som nu är ersatt av en modernare byggnad
  • Runans Matsalar på Rudbecksgatan där Krämaren nu står
  • Lång kö till inträdesbiljett och lotter
  • Göran Lindhé i berättartagen
  • Någonstans på nuvarande Drottninggatan i Örebro
  • Ett riktigt fint hus som stod mittemot Rådhuset på Drottningatan men som nu är ersatt av en modernare byggnad
  • Runans Matsalar på Rudbecksgatan där Krämaren nu står

Göran Lindhé som är ordförande i Sällskapet Gamla Örebro har skrivit flera böcker om Örebro och jobbar på Länsposten.
Han kom till oss i Equmeniakyrkan och visade bilder från Drottninggatan i Örebro för tiden mellan den stora branden 1854 och nybyggnationen på 50 och 60-talen. Göran berättade ingående till de olika bilderna och svarade på frågor från publiken.

Efter Görans föredrag informerades om kommande resor och aktiviteter samt information från KPR. Tre nya medlemmar hälsades välkomna och ett antal jämna födelsedagar uppmärksammades.
Därefter kaffe med smörgås och som avslutning lottdragning med fina vinster från handarbetsgruppen och gåvor från medlemmar.