November

Månadsmöte med information om nya Kullängen samt melodikryss

  • Information i väntan på melodikryss
  • Ulrika berättar om nya Kullängen
  • Information i väntan på melodikryss
  • Ulrika berättar om nya Kullängen

Kommunens lokalstrateg Ulrika Fredriksson Lindberg började mötet med att visa bilder och berätta om det nya Kullängen för de ca 60 seniorer som var på plats. Bygget beräknas vara klart i början av år 2022 och kommer att placeras på östra sidan av vårdcentralen, se bild.
  
Efter Ulrikas presentation följde information från styrelsen och därefter kaffe med smörgås. När kaffet började bli urdrucket var det dags för ett melodikryss som Christer Olsson levererade.
18 blandade melodier från 1920-talet och framåt spelades och tillhörande frågor skulle besvaras i ett melodikryss.
Två bord klarade alla frågor och två klarade allt utom en fråga. Priser i form av choklad delades ut till vinnarna.