Maj

Månadsmötet onsdag den 30 maj

  • Nina Ekelöf informerar om kost

Viktigt med kostens sammansättning.
Att kostens sammansättning är viktig fick Hallsbergs SPF Seniorer klart för sig vid onsdagens månadsmöte. Hallsbergs koststrateg Nina Ekelöf redogjorde inlevelsefullt och klart för oss hur vårt kostintag skall ske. Det var ju ingen överraskning att frukosten bör vara den viktigaste måltiden på dagen och att vi bör dricka mellan 2 och 3 liter vatten per dag. Att vi också skall ha balans på intag av fettsyrorna omega 3 och 6 är av vikt för det allmänna hälsotillståndet. Det kan ske framför allt genom att äta fisk.
Att det är nyttigt med fisk passar bra då vi följer upp med vår sillfest den 13 juni.
Föreningen ställde under Hallsbergsmässan några äldreaktuella frågor till de olika partierna vars svar nu redovisades summariskt. Vi fick i de flesta fall politiska svar med många ord och lite konkreta svar.
Inga Alexandersson redogjorde för aktuella KPR-frågor, bland annat nybyggnationer.
Aktuell dagsresa till Falun med gruvbesök kommer att ske den 6 juli.
Mötet avslutades som vanligt med kaffe och goda smörgåsar samt ett lotteri med fina vinster.