Maj

Månadsmötet i Maj med besök av landshövding Maria Larsson

På månadsmötet i maj fick vi besök av vår landshövding Maria Larsson. Drygt 80 seniorer satt bänkade och lyssnade när Maria berättade både om sig själv och om sitt arbete som chef över ca 170 anställda på Länsstyrelsen i Örebro.
Landshövdingen är född på landet i Småland och har vuxit upp med kofösning som viktig sysselsättning. I vuxen ålder har hon suttit i regeringen i 8 år och lika många i riksdagen innan hon fick jobbet som landshövding i Örebro län.
Maria berättade om allt fint som finns i Örebro län med både bergslag och de fina åkrarna på Närkeslätten, de skiljer sig betydligt från de småländska stenåkrarna. Även på företagssidan ligger regionen väl framme och i Hallsberg finns många framstående både större och mindre företag.
Hon berättade också om alla de arbetsuppgifter som staten via regeringen ålägger länsstyrelserna genom regleringsbrev. Bland många olika uppgifter nämndes tillsynsärenden och fördelning av pengar i form av t.ex EU-bidrag. Tillsyn sker när det gäller djurhållning och alkoholtillstånd men också naturvårdsärenden mm.
Maria berättar på ett underhållande och trevligt sätt och publiken fick förutom all information också flera glada skratt.