Referat från september månadsmöte

Du hittar referatet under Rapporter, Månadsmöten, September eller direkt här.