Text och bilder från Matresan

Ett referat från årets matresa med besök på museum och hos lokala leverantörer av frukt och grönsaker.
Du hittar referatet under Rapporter, Övriga aktiviteter eller direkt här.