Referat från årsmötet publicerat

Du hittar referatet under Rapporter, Årsmöten, 2023,
eller direkt här.