Referat och bilder från april månadsmöte

Du hittar referatet under Rapporter, Månadsmöten och väljer April.
Genväg till referatet här.