Referat från uppvaktning av Hans Lindqwist 100 år

Måndag 17 april fyllde hans Lindqwist 100 år.

Du hittar referatet under Rapporter/Övriga aktiviteter eller direkt här.