Referat från valdebatt i Equmeniakyrkan

Tisdagen 30 augusti hölls en debatt med våra lokala politiker i Equmeniakyrkan.

Du hittar referatet under Rapporter, Övriga aktiviteter eller direkt här.