Text o bilder från Ölandsresan är nu publicerade

Du hittar reseberättelsen under Rapporter, Resor eller direkt här.