Referat från mars månadsmöte är nu publicerat

Du hittar referatet under Rapporter, Månadsmöten, välj Mars i tabellen.
Du kan också gå dit direkt här.