Bygglov för kvarteret Berg

Nu har bygglovshandlingar lämnats in för kvarteret Berg

Det är 2 bygglov men det har en gemensam situationsplan. Det blev 29 lgh i trygghetsboendet Lindparken och 26 lgh i brf Lindallén.
De 2 punkthusen är tänkt som en bostadsrättsförening som ska heta Brf Lindallén. Trygghetsboendet går under namnet Lindparken och är tänkt som en hyresrätt.
Viss försening av bygglovshandlingarna har lett till att Innobo tappat några månader i sin planering till möjlig byggstart men nu i slutet på augusti/början på september hoppas Innobo få ut Brf Lindallèn på hemnet.

Fredrik Ahl hoppas att under september månad kunna hålla ett fysiskt informationsmöte i Hallsberg för alla intresserade om båda projekten, troligtvis i Alléskolans Aula.

Du hittar situationsplan och bygghandlingar här.