Referat från årsmötet är nu publicerat

Du hittar referatet med bilder här.
Du hittar det också under rubriken Rapporter, Månadsmöten, Februari 2022 på hemsidan.