Mycket bra resultat i höstens medlemsvärvartävling

Under den medlemsvärvartävling som förbundet initierade under hösten har SPF Seniorerna Hallsberg värvat många nya medlemmar.
För varje värvad medlem erhölls en Sverigelott från förbundet och vår förening inkasserade hela 31 lotter.
Förutom dessa har några medlemmar fått egna lotter för medlemmar de värvat.

  • Skrapning av Sverigelotter

Styrelsen beslutade att lotter för de nya medlemmar som inte hade någon namngiven värvare skulle tillfalla föreningen och eventuella vinster sättas in på kontot för vårt 50-årsfirande år 2026. Resultatet blev 150:- och 5 nya lotter som skrapas på nästa styrelsemöte.
Förbundet kommer att presentera tävlingsresultatet efter nyår när alla nya medlemmar betalat och registrerats som medlemmar.