Vår kör Liv och Lust uppträdde i Adventskyrkan

Onsdagen 6 april stod vår kör Liv och lust för lunchmusiken i Adventskyrkan.

Vår kör stod för lunchmusik i Adventskyrkan med temat Visor i vårens tid. Riktigt många åhörare infann sig och verkade mycket nöjda med körens framförande.
En stor eloge till vår energiska körledare Kristina Algotsson.