Månadsmöte i Equmeniakyrkan onsdag 27 oktober kl 14:00

Götmars informerar om testamente, framtidsfullmakt och annan vardagsjuridik

Som vanligt också information från styrelsen och programkommittén samt lotterier och fika.