Promenad från Ekoparken till skogen bakom Ok Tisarens stuga

Onsdagen 28 april blev det en lite längre promenad än vanligt

Det fina vårvädret lockade tydligen till andra aktiviteter och endast 7 deltagare hade infunnit sig när det blev dags att starta onsdagens promenad.
Denna gång gick vi stigen mellan Motalaspåret och Blomsterängens byggarbetsplats. Via gång/cykelbanor fortsatte vi genom villaområdena vid Lingongatan och Korsbergsgatan till Ok Tisarens stuga. Uppför backen i Elljusspåret till den senaste av de fina grillplatserna som Ok Tisaren skapat. Ett gediget vindskydd med en rejäl grill och fina bänkar.
Tillbaks i nerförsbacke via de gamla skjutvallarna bakom Ok-stugan som tidigare var en skyttepaviljong.