Modevisning på Stinsen

Onsdag 14 oktober kl 19:00 blir det modevisning på StinsensTop Floor. Max 30 deltagare. Föranmälan krävs, se info nedan.

  • Modevisningen blir på Stinsens Top Floor denna gång

P.g.a. gällande regler för covid-19 måste Folkhälsomyndighetens restriktioner beaktas. I lokalen får endast 50 personer vistas varför max 30 besökande kan beredas plats.

Medverkande: Kävestaboden och Ulla Rehnbergs Linnekläder.
Entré 100:- inklusive enklare förtäring.

Anmälan till Lars-Erik Törnkvist tel. 070-5448775 eller
Inga-Lisa Skirling tel 070-2861345 eller sms senast 12 oktober.