Tillsammans bryter vi ofrivillig ensamhet

I ett samarbete mellan SPF Seniorerna, PRO, SKPF, Studieförbundet Vuxenskolan och Hallsbergs kommun har en informationsbroschyr tagits fram. Där kan du hitta kontaktpersoner som du kan ringa om du känner dig ensam eller bara vill prata med någon. Broschyren kommer att skickas ut till alla i Hallsberg som fyllt 75 i år. Du kan redan nu se broschyren nedan.