Månadsmöte i Equmeniakyrkan onsdagen 24 april kl 14:00

Brukspatron och Kammarherren Gustaf Svensson berättar.

Dessutom kaffe med smörgås, lotterier och information.