Minimässa  på Åsen om betalning och andra digitala lösningar

Tisdag den 23 oktober kl 13:00 - 15:00 hålls en minimässa om olika sätt att betala och flera andra digitala lösningar på Åsens dagcentral

På mässan får du möjlighet att träffa banker, butiker, polis, lokaltidning med flera som berättar om hur du med teknik kan underlätta din vardag. Du får chans att ställa frågor och testa olika tjänster som utställarna erbjuder. Under eftermiddagen erbjuds även ett antal seminarier där du får fördjupad kunskap om olika ämnen.
Arrangemanget är kostnadsfritt och arrangörerna bjuder på fika.

Seminarier

13.30–13.55 Polisen – bli inte lurad
Berättar om säkerhet vid betalningar och vad du ska tänka på när du använder kontanter och kort.
14.00–14.20 Swedbank
Hur betalar man räkningar smidigast via internet och vilka säkerhetsåtgärder bör jag tänka på.
14.25–14.45
Sydnärkes överförmyndarkansli
Informerar om överförmyndarens arbete och hur man kan ansöka om stöd.

Utställare

Swedbank
Hallsbergs bibliotek
Polisen
Sydnärkes överförmyndarkansli
Allans digital TV
ABF
SeniorNet
Sydnärkes brottsofferjour
Nerikes Allehanda
Sydnärkenytt
Region Örebro län
PRO och SPF
Länsbygderådet i Örebro län/Hela Sverige ska leva
Hallsbergs kommun – IT avdelning samt näringslivsansvarig
Länsstyrelsen i Örebro län – grundläggande betaltjänster