Månadsmöte i Egumeniakyrkan onsdag 31 oktober kl 14:00

Underhållning av kyrkans organist Magnus Berglöf och kantor Camilla Rosengren samt kyrkokören Carpe Diem.

Som vanligt också information, lotterier och kaffe med smörgås.