Sillfest i Knalla onsdag den 13 juni

Vi åker med buss till Roland Frimodigs fina ställe utanför Zinkgruvan.

Bussen avgår från Coop kl 13:00 onsdag den 13 juni.

Anmälan senast 7 juni till Inga-Lisa Skirling tel 070 286 1345
eller Hans Tellgren (bortrest till 4 juni) på 073 388 8563.