Besök av landshövdingen

På vårens sista månadsmöte onsdagen den 31 maj kl 14:00 får vi besök av landshövding Maria Larsson

Landshövdingen berättar om sitt arbete och kanske om vad hon gör för Hallsberg och oss pensionärer.