20 OKTOBER

Webbutbildning för föreningarnas redaktörer

20 oktober har vi webbutbildning för föreningarnas redaktörer på SPF:s kansli i Vänerborg

Detagare från Södra Dal, Bäcke-Ödskölt och Trollhättan.

Deltagarna har med sig egna datorer och allt visa på stor duk.

Lokalen är tillräckligt stor för att vi skall kunna hålla Corona säkert avstånd.

Handledare Carina Bisman och Hans Ekwall