15 OKTOBER

  • 12 oktober 2020

Webbutbildning för föreningarnas redaktörer

15 oktober har vi webbutbildning i Alingsås för redaktörer från Herrljunga,Alingsås, Södra Väne och Lilla Edet

Eleverna är såväl nybörjare som i behov av vidare utbildning

Utbildningen sker SPF Hjortens Alingsås fina lokaler. Eftersom lokalerna är stora kan vi hålla Corona avstånd

Eleverna har med sig egna datorer och allt visa på stor duk.

Lunch och fika på Corona säkert sett.

Handledare Hans Ekwall

Publicerades: 12 oktober 2020 Uppdaterades: 12 oktober 2020