13 OKTOBER

Webbutbildning för redaktörer i N Älvsborg

Webbutbildning för webbredaktörer i Högsäter

5 elever från Högsäter, Valbo och Bäcke-Ödskölt utbildas för att sköta föreningarnas hemsidor. Några är nybörjare och några har en del errfarenhet.

Utbildningen sker i Vuxenskolans lokaler. Genom att vi har få deltagare kan vi hålla Corona avstånd.

Deltagarna har egna datorer. Katederundervisning varvas med eget arbete,

 

Lunch och fika kommer att vara Corona säkert

 

Handledare - Caina Bisman ochHans Ekwall