KPR möten

Nästa KPR möte äger rum den 10 februari 2021, den sker digitalt. Vi tycker det vore på tiden att vi får svar på varför det dröjer med byggnationen av lägenheter anpassade till äldre då det finns en lång kö av sökande och vi har blivit lovade sedan flera år att byggnationen skall påskyndas!

 Har Du synpunkter som bör framhållas tar Du kontakt med någon KPR ledamot. / Ann-Marie Råhnängen, Sture Tegenfeldt eller Lennart Jansson,  ers. Anna Brita Olsson/

Det är mycket viktigt att vi äldre deltager i pensionärsdialogen och visar intresse för hur kommunen och våra valda politiker sköter och tänker om äldreomsorgen.

Kommunen har utsett ny ordf. Tobias Bernhardsson + 1 person att vara representant i kommunala pensionärsrådet för perioden 2019-2022.

 

Den 10 februari kommer vi att alvarligt efterhöra varför kommunen ej kommer till beslut om att bygga lägenheter för äldre då alla vet att det är stor efterfrågan på lämpliga bostäder för äldre.                                                                                      Det finnes mycket intressant som vi tycker kommunen kan dela med sig till oss i pensionärsorganisationerna och vi får diskutera.