KPR möten

Nästa KPR möte äger rum 30 november.                                 Har du frågor eller funderar på något, hör av dig till Sture, Ingemar eller Lennart.

 Har Du synpunkter som bör framhållas tar Du kontakt med någon KPR ledamot. /Ingemar Skarin, Sture Tegenfeldt eller Lennart Jansson.

Det är mycket viktigt att vi äldre deltager i pensionärsdialogen och visar intresse för hur kommunen och våra valda politiker sköter och tänker om äldreomsorgen.

Kommunen har utsett ny ordf. Tobias Bernhardsson + 1 person att vara representant i kommunala pensionärsrådet för perioden 2019-2022.

 

Den 15 sept. kommer vi att allvarligt efterhöra varför kommunen ej kommer till beslut om att bygga lägenheter för äldre då alla vet att det är stor efterfrågan på lämpliga bostäder för äldre.                                                                                      Det finnes mycket intressant som vi tycker kommunen kan dela med sig till oss i pensionärsorganisationerna och vi får diskutera.

Detta möte den 15 september är  framflyttat till 6 oktober.

Den 6 oktober har vi KPR möte på Furåsen då vi tar upp frågan om byggnationer i kommunen samt boendekostnaderna på våra äldreboenden som ligger näst högst i landet enligt undersökningar som är redovisade,  och vad som gäller efter coronarestriktionernas lättande vid besök på boendena.