KPR möten

Nästa KPR möte som beräknades till 7 dec. blev inställt. Nästa möte okänd tid.        Har du frågor eller funderar på något, hör av dig till Sture, Ingemar eller Birger.

 Har Du synpunkter som bör framhållas tar Du kontakt med någon KPR ledamot. /Ingemar Skarin, Sture Tegenfeldt eller Birger Byström.

Det är mycket viktigt att vi äldre deltager i pensionärsdialogen och visar intresse för hur kommunen och våra valda politiker sköter och tänker om äldreomsorgen.

Kommunen har utsett ny ordf.  att vara representant i kommunala pensionärsrådet för  2023.

 

2020.

Den 15 sept. kommer vi att allvarligt efterhöra varför kommunen ej kommer till beslut om att bygga lägenheter för äldre då alla vet att det är stor efterfrågan på lämpliga bostäder för äldre.                                                                                      Det finnes mycket intressant som vi tycker kommunen kan dela med sig till oss i pensionärsorganisationerna och vi får diskutera.

Detta möte den 15 september är  framflyttat till 6 oktober.

Den 6 oktober har vi KPR möte på Furåsen då vi tar upp frågan om byggnationer i kommunen samt boendekostnaderna på våra äldreboenden som ligger näst högst i landet enligt undersökningar som är redovisade,  och vad som gäller efter coronarestriktionernas lättande vid besök på boendena.

2023.

Kallelse har kommit för nytt möte med KPR den 19 april.

Har du frågor att ställa till kommunen meddela det till någon av SPF ledamöter så snabbt som möjligt. /se ovan/