Mötesträffar

Nästa månadsträff har vi på Folkhögskolan den 1 november.