September

September

Den 2 september hade vi vår första höstträff för 2019 i föreningen på Folkhögskolan.

 

Vi hade besök av kommunchefen Susanne Korduner som presenterade sig själv och i korthet redogjorde för kommunens ekonomi, hon var i stort possitiv och förhoppningsfull att det kunde bli ordning o reda på ekonomin i kommunen men besparingar var att vänta.

Därefter kom Valbohems VD Hans Sprung och redogjorde för den byggnation som vi väntat länge på. Det gäller ju äldreboende, där är planerat byggnation av 2 byggnader med totalt ca 40 lägenheter på Sågverksvägen (Hjortska tomten). Det krävs ändring i byggplanen innan igångsättning kan ske. Hans uppfattning var att när planen var fastställd kunde det gå ganska fort att komma igång med byggnationen, då politikerna var possitivt inställda till detta.

Ordf. informerade från föreningens verksamhet och därefter intogs medhaft kaffe med dopp. Lotterförsäljning skedde och skänkta vinster fördelades efter dragning.

Nästa månadsträff blir den 7 oktober i Torps bygdegård.