September

Vid vår månadsträff den 2 sept. hade vi besök av kommunchefen Susanne Korduner,
Hon redogjorde kort om kommunens ekonomiläge och om den budget som kommer att tas inom kommunen. Omsorgen ligger idag på underskott ca 9,5 milj. kr.
Valbohems Vd Hans Sprung besökte oss också. Han redogjorde kort för det läge Valbohem har angående byggnationen av äldrelägenheter. Det är ju planer på att det skall byggas 2 huskroppar på den sk. Hjortska tomten. Detta stämmer ej överens med den detaljplan som antagits över detta område. Ändring av planen måste tagas av kommunen och detta tar sin tid. Vd var positiv till byggnation som då kommer att omfatta ca. 40 lägenheter.
Information från föreningen lämnades och kaffe med dopp intogs. Lotter såldes och många skänkta vinster utdelades.
Nästa månadsträff blir i Torps bygdegård den 7 oktober.