1 oktober Träff

Vår månadsträff i Torps g skola var välbesökt, 45 medlemmar hade infunnit sig.
Ordf. hälsade alla välkomna, särskilt "Gubes" som underhöll oss. En kort information om förening och distrikt följde. Därefter övertog "Gubes", Gunnar Gustavsson och Bertil Sandberg underhållningen. De framför en trevlig repertoar av gamla kända låtar blandade med historier och minnen från deras långa tid som artister. Detta uppskattades av publiken med långa varma applåder.
Därefter serverades det kaffe o smörgås gjorda genom "Torps damers" flinka händer.
Lotter såldes och dragning och utdelning av vinster skedde. Vidare föredrogs olika kommande program såsom kurser, resor, filmkvällar osv. En redogörelse för vår ekonomi skedde av vår kassör.
Träffen avslutades med att ordf. tackade Torps damer för god förtäring, lotteriansvariga och de som ställt i ordning lokalen så trevligt samt inte minst de medlemmar som kommit till mötet.
Nästa träff blir den 5 november på Folkhögskolan, Färgelanda då vi får besök av
Kjell Fredriksson som Spelar och sjunger countrymelodier.