Om föreningen

SPF SENIORERNA Skepplanda-Hålanda

Föreningen har knappt 500 medlemmar och bildades 1970.

Medlemmarna är från olika håll, men de flesta bor i kommunens norra delar, men även från den södra delen. Men det finns medlemmar också från bland annat: Kungälv. Sollebrunn, Alingsås, Lerum, Olofstorp och många fler platser! Föreningen är religöst och politiskt obunden. 

Vi har verksamheter av skilda slag, såsom motionsdans, boule, bingo, vandringar, biltipsrally, körsång, resor och allt vad vi medlemmar kan och vill göra.

Föreningen vill verka för inflytande, valfrihet & livskvalité!

SPF arbeter för: Bättre ekonomiska villkor för oss äldre: Ökad trygghet för oss äldre i samhället. Tillgång till god vård, omsorg & rehabilitering.VÄLKOMMEN i vår förening!