Träffar 2022

6 juni 2022. Nationaldagen.SPF Seniorerna deltog i Nationaldagsfirandet i Vänersborg.

17 maj 2022. Friluftsdag på Sjövallen med grillning och tipspromenad.

I ett underbart men lite blåsigt vårväder träffades 32 Lilla Parisare. En tipspromenad och korvgrillning stod på programmet. Anna Kumlin vann tipspromenaden och fick en konfektask som pris.

2022-05-10. Vår, kärlek och gamla godingar med SPF-kören Lilla Paris.

Körens höll en bejublad konsert på museet. Se och hör mer här ...

Kören konserterar på museet.

3 maj 2022. ”En Vänersborgare i luften”, Tore Ottosson berättade om sitt liv som pilot i svenska försvaret.

På medlemsmötet den 3 maj fick vi höra om ett spännande pilotliv. Tore Ottosson berättade om hela sitt yrkesliv och därtill lite om hans uppväxt i Trollhättan och Vänersborg.

Han blev fältflygare, kanske i första hand för att det var ett bra sätt att göra värnplikten och att han var intresserad av flygplan. Han kom sedan att flyga Viggen från det att flygplanet introducerades i försvaret. Detta gjorde han i 20 år. Han jobbade även i incidentberedskapen och har avvisat flyg som kränkt Sveriges territorium.

Han övergick 1996 till att flyga Herkules och detta förde honom ut i hela världen till olika katastrofområden. Han var till och med på Nordpolen och i Antarktis.

Avslutningsvis berättade han om Nato och kopplingarna till Rysslands krig i Ukraina. Ausma tackade Tore, med en blomma, för ett mycket intressant föredrag.

Vid kaffet var det många mötesdeltagare som ville prata och diskutera med Tore om krisen i Ukraina, Nato och Sveriges försvarsberedskap. Synpunkterna tog aldrig slut och fortsatte under hela mötet. Tore var bland de sista som lämnade lokalen.

Efter Tore och kaffe avhandlades föreningsangelägenheter. Ann-Margreth Stenström berättade om den kommande resan Vänern runt. Vi behöver fler deltagare! Ingemar Stenström berättade om körens konsert på muséet den 10 maj. Alla är välkomna! Ausma slog ett slag för SPF: s folkhälsovecka den 16–20 maj. Vi har friluftsdag den 17 maj. På förbundets hemsida finns aktiviteter varje dag under veckan. Ausma gav en förhandsinformation om höstens planerade medlemsmöten.

Dag Ekström berättade om att styrelsen jobbar för att ta fram ”hisspitch” för att värva medlemmar. En ”hisspitch” är något som man kan säga under en hissfärd. Något slagkraftigt som kan värva en medlem. Han bjöd in alla medlemmar att diskutera detta.

Avslutningsvis tackade Ausma alla närvarande för ett välbesökt och stimulerande möte.


Tore Ottosson berättar om sina flygupplevelser.


Ausma tackar Tore för ett mycket intressant föredrag


Mötet var välbesökt och alla lyssnade intresserat.

19 april 2022. Påskmöte.

Lilla Paris medlemsmöte den 19 april ägnades åt att fira påsken på olika sätt. Kören inledde med att sjunga två sånger, först en blues om en tupp som fick pippi och sedan en käck dansvisa om en häxa som tillredde ett ungdomselixir.

Mötets huvudnummer var Christina Ström som berättade om påsktraditioner. Hon utvecklade dock ämnet till att omfatta traditioner under första halvåret, från Kyndelsmässodagen till midsommar men med tyngdpunkt på påskveckan. Christina berättade om fettisdagen som är dagen före fastan. Vispgrädde på fastlagsbullen kom först när vi fått separatorn. Tidigare gick all grädde till smör.

Palmsöndagen inleder stilla veckan. Palmkvistar ersattes här i norden med björkris. På skärtorsdagen åkte häxorna till blåkulla och Christina berättade om häxor och häxprocesser. På påskafton var fastan slut och man frossade på ägg.

Christina berättade vidare om bland annat Valborg, 1.a maj då djuren släpptes ut på bete, Kristi Himmelfärdsdag, och Trefaldighet. Midsommar är den enda helgdagen som är hednisk.

Christinas exposé över helgdagar var mycket intressant med många detaljer. Ausma Pavulans tackade henne med en blomma.

Kören fortsatte med två sånger och inledde med ett fyrfaldigt hurra för våren som följdes av sången ”Hurra, nu kommer våren!”.

Ännu en höjdpunkt blev det när landgången serverades. Den kostade mer än entréavgiften varför föreningen stod för skillnaden. Det var en delikat landgång från Kalasboden som blev en hel måltid, ett litet smörgåsbord.

Efter kaffet presenterade Dag Ekström en vernissage bestående av fotografier tagna av studiecirkeln ”Mobil fotogrupp”. De närvarande fick rörsta på bästa fotografiet. Magnus Kesselmark hade tagit både vinnarfotot och tvåan.

Ausma Pavulans avslutade vårt välbesökta möte med några föreningsangelägenheter. Bland annat om att promenader har nystartat. Händer varje torsdag. Vår planerade resa Vänern runt den 8 september behöver fler deltagare.


SPF-kören med ledaren Ingemar Stenström


SPF-körens damer


Christina Ström berättar om påsktraditioner


Landgången var välsmakande!

5 april 2022. Tjuven från Hjärtum.

SPF Seniorerna hade medlemsmöte den 5 april 2022 och gästades då av Göran Hellstrand som berättade om ”Tjuven från Hjärtum”. Göran har forskat mycket om och kring honom och skrivit en bok som fanns till salu till ett rabatterat pris på mötet.

”Tjuven från Hjärtum” sägs vara den svenska fånge som suttit längst tid i fängelse. Ändå hade få människor ett ont ord att säga om honom. Han var en "snäll" tjuv som aldrig stal från kvinnor eller de som hjälpte honom. Hans högsta önskan är att hitta en fru och skaffa familj, men ändå hamnade han i det ena bryderiet efter det andra. Han har suttit på 10 fängelser. Det första var länsfängelset i Göteborg och det sista i Karlstad. Däremellan bland annat Vänersborg och Långholmen i Stockholm.

Ett pikant brott hände i Vänersborg och Uddevalla, där han köpte symaskiner och orglar på avbetalning och åkte sedan till Göteborg och sålde dem. Han var väl sedd på fängelserna och fick förtroendeuppdrag. Han hade också kvinnotycke och hade ett antal affärer med kvinnor i fängelsemiljön. Han skrev kärleksbrev till dem han förälskat sig i.

Göran Hellstrand berättade att han inte var släkt med tjuven från Hjärtum, men att han gärna skulle ha varit det. Utgångspunkten för hans forskning var ett biografiskt manuskript som var skrivet av tjuven själv.

Göran Hellstrands berättelse gav ett spännande och uppskattat medlemsmöte. Ordförande Ausma Pavulans tackade honom med en blomma.


Göran Hellstrand berättar om tjuven från Hjärtum.


Göran Hellstrand säljer sin bok om tjuven från Hjärtum.


Gerd och Bertil köper entré och lotter vid ankomsten till medlemsmötet.

 

22 mars 2022. Dan Johansson, trubadur.

SPF Lilla Paris gästades den 22 mars på ett medlemsmötet av trubaduren Dan Johansson. Han är bosatt i norra Dalsland är en mycket efterfrågad artist. Dan har en bred och populär repertoar med låtar som många av oss gärna vill sjunga med i. Han är en duktig gitarrist som får det att svänga.

Dan framförde 16 olika låtar. Där fanns låtar och visor av Vreeswijk, Sven-Ingvars, Roy Orbison, Owe Thörnqvist, Alma Coogan med flera. Många sjöng med, till exempel i Varm korv boogie. Några sade efteråt att de gärna hade dansat också!

Dan framförde Vänervisa av Owe Thörnqvist. Det finns inte så många visor om Vänern, än färre som nämner Vänern vid namn.

Ausma tackade Dan med en blomma. Vi gick alla hem glada till sinnet och gnolade kanske på någon av Dans låtar, t ex Tennessee waltz eller Min gitarr.


Trubadur Dan Johansson från Tösse underhåller.


Ordförande Ausma tackar Dan Johansson.

 

8 mars 2022. Från Röde Orm till Vite Krist med JK Johansson, Musikskolan, Bön för Ukraina.

Medlemsmötet inleddes med ett framträdande av musikskolan under ledning av Carina Alfredsson. Först några barn som kanske inte hade kommit så långt i sin utveckling men imponerade ändå med avseende på deras ålder. De spelade några trevliga pianostycken. Därefter en ung man som spelade ett stycke av Chopin. Det var väl genomfört. Ausma tackade ungdomarna med choklad och Carina med blommor.

Det har brutit ut krig i Europa och Siv Gustavsson tände ett ljus och läste en gammal ukrainsk bön. Bönen är tonsatt och Ulla Björnheden spelade den på piano medan Siv läste.

Kaffe vidtog som vanligt och ostfrallor bars in.

När kaffet var uppdrucket framträdde dagens planerade huvudpunkt, Jan Kenneth Johansson. Han berättade om ”Från Röde Orm till Vite Krist”. Det blev en spännande berättelse om den tidiga kristenheten i vårt land. En kristen civilisation kan ha funnits i vårt land långt tidigare än vi hittills har vetat om. De arkeologiska fynden i Varnhem ger belägg för detta.

Ordförande Ausma Pavulans tackade vederbörligen Jan Kenneth för ett intresseväckande föredrag.


Melker från musikskolan spelar Chopin.


Ausma Pavulans tackar musikskolans elever.


Siv Gustavsson läser en bör för Ukraina. Ulla Björnheden i bakgrunden ackompanjerar.


Ausma Pavulans tackar Jan Kenneth Johansson för ett intresseväckande föredrag.

 

Årsmöte 22 februari 2022.

Föreningen höll årsmötet i PB-huset, med Kjell Hansson som ordförande. Ausma Pavulans omvaldes som ordförande. Vi fick två nya ledamöter och en ny ersättare. Gunnel Jende och Ann-Margreth Stenström avgick från styrelsen och avtackades för deras stora insatser för föreningen under många år.

Verksamhetsåret 2021 präglades av pandemin med många inställda medlemsaktiviteter. Årets ekonomiska resultat påverkades också negativt av detta.

Mötet inleddes med en parentation över under året bortgångna medlemmar. Kören sjöng Må din väg och Koppången. Siv Gustavsson reciterade andra versen Koppången till körens ackompanjemang.

Ausma Pavulans tände ett ljus varefter Siv Gustavsson och Bibbi Aspmark Henriksson läste upp namnen på 28 medlemmar som avlidit under året. Avslutningsvis sjöng kören Come Sunday av Duke Ellington samt Fader vår i arrangemang för kör.

Parentationen blev stämningsfull och värdig.

Föreningen bjöd på kaffe och semla. Efter årsmötet informerade Ausma Pavulans om föreningsangelägenheter. Föreningen arbetar med att värva fler medlemmar. Vi planerar att återuppta reseverksamheten.


Kören sjöng vid parentationen


Kjell och Ausma


Ett kaffebord