Träffar 2022

Lucia den 13 december 2022.

Salen var fullsatt när SPF Lilla Paris träffades för att möta Lucia. Musikskolans Luciatåg imponerade på oss alla med sin skönsång och fina uppträdande. En Lucia med levande ljus hade vi alla väntat på i midvintermörkret.

Mötet inleddes dock av Ukulelegruppen som spelade ett flertal käcka julmelodier såsom ’Rudolf med röda mulen’ och ’Jag såg mamma kyssa tomten’. Det blev en glad inledning. Efter Ukulelegruppen företogs en lottdragning utgående från anmälan. För ovanlighetens skull krävdes det anmälan till mötet så att rätt antal julsmörgåsar kunde köpas in. Två priser utdelades.

Kören sjöng sex sånger med julanknytning, bland annat två kända Christmas carols. Kerstin Lång sjöng solo första versen av nu ’Tändas tusen juleljus’ varefter kören tog vid.

Marie-Louise Höglund reciterade Viktor Rydbergs välkända dikt ’Tomten’, alla elva versarna och därtill utantill. Det blev en stämningsfull stund som ledde vidare till att Lucia anlände.

Efter Luciatågets framträdande kunde vi ägna oss åt den goda julsmörgåsen. Lussebullar, pepparkakor och naturligtvis kaffe serverades också. Vi hade en liten frågesport om julen under lättsamma former. Vad kallas jultomten i Norge?

Ordförande Ausma Pavulans ledde mötet och tackade vid respektive tillfälle de som framträtt under mötet. Luciatåget särskilt där musikskolans elever fick choklad och deras ledare Carina Alfredsson en blomma. Kaffegruppen som gjort en stor och berömvärd insats uppmärksammades också. Slutligen kunde Ausma tacka alla närvarande i den välfyllda salen för ett härligt luciamöte.


Det härliga Luciatåget från Musikskolan.


Munter julmusik från Ukulelegruppen.


Kören sjöng julvisor.

 

Medlemsmöte den 29 november 2022.

Centrumutveckling

Eddie Prins gästade föreningens näst sista möte för terminen. Han är ordförande för Forum Vänersborg som är en efterföljare till Centrumföreningen sedan cirka 10 år. Forum Vänersborg är en samverkan mellan föreningar, företag, fastighetsägare och Vänersborgs kommun.

Eddie kunde berätta om hur Forum jobbar med utveckling, evenemang med mera i Vänersborg. De har en samlad marknadsföring för medlemmarna. De kan stödja olika initiativ till evenemang i kommunen, även ekonomiskt. Diggiloo är ett exempel på en mycket lyckad satsning.

Centrumfrågor engagerar SPF-medlemmarna och ett flertal frågor och åsikter följde på Eddies föredrag.

Ordförande Ausma Pavulans tackade Eddie med en blomma och han fick en stor applåd.

Kaffe med smörgås, som kaffegruppen förtjänstfullt ordnat, följde sedan och likaså lotteriet. Diskussionerna om centrum hade dragit ut på tiden och inga fler aktiviteter hanns med. Ausma avslutade mötet med att tacka alla närvarande medlemmar för ett trevligt möte med god gemenskap.


Eddie Prins berättar om Forum Vänersborg


Ausma tackar Eddie Prins.

 

Medlemsmöte den 15 november 2022.

Musikduo och kommuninfo

Ordförande Ausma Pavulans hälsade alla mycket välkomna och presenterade dagens första programpunkt; en musikduo Helena Ek, sång, och Peter Janson, kontrabas. Konserten stöds av Kammarmusik Väst. Efter kaffet får vi information från kommunen.

Helena har en klar och härlig röst och Peter är virtuos på kontrabas. Tillsammans framförde de tolv nummer av skilda slag. Allt från folkmusik till jazz via Taube och Bellman. Peter hanterade skickligt sin kontrabas och spelade på den på många sätt. Helena presenterade och spelade även på fiddla och vevlira. Vi blev alla imponerade av de bådas musikkunnande. Applåderna rungade i salen.

Efter kaffe och lotteri kom två representanter från kommunen och berättade om aktiviteter för seniorer i Vänersborg och kommunens arbete med det. Frivilligsamordnare Helena Pettersson inledde med att bland annat redogöra för hälsoläget i kommunen. Dessvärre har vi större problem än riksgenomsnittet. Folkhälsosamordnare Anne Ekstedt fortsatte sedan med att visa kommunens hemsida för seniorer.

Ordförande Ausma Pavulans tackade avslutningsvis alla. Våra musiker hade fått blommor tidigare och nu tackades även Helena och Anna med en liten blomma.


Helena och Peter musicerar.


Fiddla och vevlira.


Ausma tackar Helena och Peter.

 

Medlemsmöte den 1 november 2022.

Musik och frågesport

SPF Lilla Paris anordnade ett medlemsmöte i musikens tecken. Detta har varit efterfrågat i de enkäter som vi gjort. Underhållningen genomfördes av egna förmågor och det visade sig att vi har en stor bredd av duktiga musikanter. Därutöver hade vi en tipstävling med frågor som utgick från det som framfördes.

Ordförande Ausma Pavulans inledde mötet som vanligt med att hälsa alla välkomna och berättade om dagens program. Vi hade inga nya medlemmar att presentera denna gång, men det fanns några som inte var medlemmar och som vi hoppas kan bli det.

Inledningsvis sjöng vi gemensamt en gammal SPF-sång som vi hittat i arkiven, på melodi Lili Marlene. Den var kul. SPF:s kör Lilla Paris sjöng sedan fem körsånger. Bland annat ett klassiskt arrangemang av Uti vår hage för blandad kör och Musik ska byggas utav glädje.

Ingemar Stenström och Per Ahlenius sjöng, till pianoackompanjemang av Ausma Pavulans, två Gluntar av Gunnar Wennerberg. De skrevs för cirka 175 år sedan och skildrar det samtida studentlivet i Uppsala.  Ingemar fortsatte på piano tillsammans med Gunnar Henriksson på gitarr med att spela två stycken från Jan Johanssons repertoar Jazz på svenska.

Vår medlem Gun Häggström är författare och kunde sälja sina böcker på bokmässan i år. På vårt möte läste hon upp några av sina dikter, vilka alla blev mycket uppskattade.

Efter kaffe och lotteri fortsatte musikunderhållningen med ukulelegruppen. Gruppen har blivit populär och får engagemang i kommunen på olika håll. De framförde fem stycken varav flera var allsång, till exempel Fattig bonddräng och Inbjudan till Bohuslän. Texterna visades på skärm.

Avslutningsvis blev det lite mer drag när SPF:s nybildade gitarrgrupp tog över och framförde fem nummer. Det blev favoriter från 50- och 60-talen såsom What you've done to me och It’s now or never. Passet inleddes dock med en nyskriven visa av Mars Paulson, Dans i lä, som berättar om ett äldre pars problem på dansgolvet.

Tipstävlingen besvarades i grupper vid borden och vi rättade varandras svar. Vinnaren hade 14 av 15 rätt. Frågorna var blandat svåra och enkla. Vad är en Glunt?

Ordförande Ausma Pavulans tackade avslutningsvis alla och vi sjöng gemensamt Nu går sista visan. Många medlemmar visade sin stora uppskattning av dagens möte, när vi gemensamt kunde gå hemåt efter en nästan två timmar lång tillställning.

Se Dag Ekströms film:

 

Medlemsmöte den 18 oktober 2022.

En fjällvandring

Efter att ordförande Ausma Pavulans på sedvanligt sätt hälsat alla hjärtligt välkomna tog vår KPR-representant Imo Olsbänning över och berättade om vårt arbete i Kommunala Pensionärsrådet (KPR). Vi får där möjlighet att påverka frågor som berör oss äldre i kommunen. Vi får också information om vad som händer. Ett nytt särskilt boende benämnt Lunddala byggs nu i Vargön. Det blir 44 lägenheter. Hemtjänsten hjälper till med att handla över nätet. Samhall packar och levererar.

Göran Forsell, STF Dalsland, tog vid och visade härliga fjällfotografier och berättade om en vandring mellan Kvikkjokk och Sulitelma. Vandringen hade som mål att utföra underhållsarbeten vid fyra fjällstugor på vägen. Göran gör flera fjällvandringar varje år sedan lång tid tillbaka och kunde ge oss intressant information om fjällen och fjällvandringar. Vi fick också en inblick i STF: s verksamhet i fjällvärlden.

Ausma Pavulans tackade Göran med en blomma för ett spännande och underhållande föredrag. Göran är en mycket duktig och uppskattad fotograf.

Kaffe och smörgås serverades varefter det sedvanliga lotteriet genomfördes. Ordförande Ausma Pavulans kunde presentera några nya medlemmar som fick presentera sig själva. Ausma kallade fram kaffegruppen som tackades av oss alla med en stor applåd.

Avslutningsvis tackade Ausma Pavulans alla närvarande medlemmar och några kanske blivande för ett trevligt möte.


Imo Olsbänning informerar om KPR.


Fjällvandraren Göran Forsell i berättartagen.


Fjällbild av Göran.

 

Medlemsmöte den 4 oktober 2022 om bin samt auktion.

Ordförande Ausma Pavulans hälsade alla hjärtligt välkomna till dagens möte som blir lite ovanligt när vi anordnar en auktion på hemtillverkade varor. På mötet berättar också Rolf Asp och Gunnar Henriksson, om biodling. Ausma tackade även dagens kaffegrupp som fixat dagens fika. Kaffegruppen fick komma fram och fick en uppskattande applåd.

Men, allra först berättade Dag Ekström, som är rekryteringsansvarig i föreningen, om förbundets kampanj för att värva fler medlemmar. Det finns priser att hämta för den som värvar medlemmar! Alla uppmanas att vara aktiva under oktober och november då tävlingen pågår.

Biodlarna Gunnar Henriksson och Rolf Asp gav en intressant inblick i bins levnad och hur man skördar honung. Rolf fick sin första bikupa som 12-åring och har sysslat med biodling sedan dess. Gunnar har kommit med på senare tid med Rolf som mentor. Gunnar är även engagerad i Sveriges Biodlares Riksförbund.

Gunnar har 6 kupor och Rolf ett 10-tal. Ett bisamhälle/kupa ger 35-40 kg honung. De berättade om hur en kupa med fler än 60 000 bin, fungerar och hur man sköter dem. Varje kupa har en enda drottning som det gäller att ha koll på. När bina svärmar är det en drottning som flytt kupan och tagit med sig bin från sin kupa.

Möte fortsatte med auktionen. Medlemmar hade skänkt egentillverkade produkter att auktioneras ut. Där fanns sylt, marmelad, honung, bröd, potatis, grytlappar och handvärmare. Dessutom hade en medlem skänkt två stycken soppluncher för två personer, serverade hemma hos dem.

Auktionist var Gunnar Henriksson med Bibbi Aspmark Henriksson och Per Ahlenius som medhjälpare och Ausma Pavulans förde protokollet. Varorna var många men medlemmarna bjöd villigt på dem och snart hade bordet rensats. De hemtillverkade varorna var eftertraktade!

Pengarna för varorna gick direkt till föreningen och kan användas till kommande möten, kanske en bättre fika vid lucia-mötet.

Kaffe och smörgås serverades varefter sedvanligt lotteri genomfördes. Ordförande Ausma Pavulans kunde presentera två nya medlemmar och tackade sedan alla för ett mycket lyckat möte.


Rolf Asp och Gunnar Henriksson tackas av ordföranden och kassören.


Varorna som ska auktioneras ut presenteras av Bibbi.


Dagens kaffegrupp var från vänster Siv, Margareta, Anette, Kerstin och Kjell.


Kaffegruppen hade dekorerat borden.

 

Medlemsmöte den 20 september 2022. Brott mot äldre.

Ordförande Ausma Pavulans hälsade alla hjärtligt välkomna till dagens möte som kommer att handla om brott mot äldre. Första punkten är åklagaren vid Åklagarmyndigheten Johan Fröjelin. Därefter berättar verksamhetsledaren Åse Osbäck om Brottofferjouren.

Åklagare Johan Fröjelin berättade om hur brott mot äldre ofta går till. Polisen har en grupp specialiserad på sådan brottslighet som drabbar alla medborgare men de äldre i synnerhet och utförs ofta av utländska ligor.

De har konstaterat två huvudtyper av brott. Det första är brott i hemmen som normalt genomförs av svensktalande personer. Ett typiskt brott är att man hittar ett skäl för att bli insläppt i bostaden, till exempel för att kontrollera brandvarnaren. De är två personer. Den ene går till brandvarnaren och den andre ser sig samtidigt om, så att säga, i lägenheten. Vid betalning för inspektionen tar de endast kort och betalningen sker i en dosa som registrerar kortet med kod. Den som kontrollerar brandvarnaren lämnar ofta fingeravtryck!

Den andra huvudtypen är brott på övriga platser. Det är vanligt med kort- och kodstöld vid livsmedelsaffärens kassa. Johan visade några videoklipp på hur det kan gå till. En person står vid kassan och spanar in koden och därefter lurar de till sig kortet på något sätt till exempel genom att distrahera kunden varvid kompisen snattar kortet eller hela plånboken. Vi såg också ett exempel på hur banditerna lyckades byta ut bankkortet för en äldre man vid en bankomat. Man hade naturligtvis först noterat koden.

Ligorna tömmer kontona så fort som möjligt. När de inte kan få ut mer på en bankomat börjar de handla varor som de kan sälja.

Ligorna som ofta har ursprung i Rumänien, reser runt i Sverige och hela världen. De stannar inte länge på en plats. Polisen kan ibland spåra deras telefoner och kan då se hur de har rört sig. Johan visade en bild som visade att de färdats längs våra stora vägar från Luleå till Malmö. När brottslingarna har identifierats utfärdas en internationell arresteringsorder och de kan gripas i det land som de befinner sig.

Vi fick många goda råd av Johan om hur vi kan skydda oss mot de brottsliga ligorna. Johan tog även upp hur vi skyddar oss mot telefonbedrägerier. Polisen har en bra och informativ hemsida om brott mot äldre och personer med funktionsnedsättning.

Mötets andra punkt var Åse Osbäck som informerade om Brottsofferjourens verksamhet. De erbjuder kostnadsfritt stöd till personer som har blivit utsatta för brott. De finns med 70 föreningar över hela landet. I Vänersborg verkar föreningen Fyrbodal med kontor i Trollhättan och Uddevalla. De har cirka drygt 800 ärenden per år. Föreningen samverkar med kommunens socialnämnd och med polisen, som båda också har ansvar för brottsoffer.

Brottsofferjouren har volontärer som i första hand är goda lyssnare men de kan även vägleda de som drabbats av ett brott. De är också vittnesstöd vid en rättegång. Föreningen utbildar volontärerna som har tystnadsplikt, måste vara minst 20 år och kunna visa upp ett utdrag från belastningsregistret.

Brottsofferjouren har ett telefonnummer 116 006 som även kan användas internationellt. Med detta nummer hamnar man hos Brottsofferjouren i det land man befinner sig i. De kan i Sverige ge stöd på många språk. Det finns alltid någon som kan även ett ovanligt språk.

Föreningen ger ut informationsmaterial och böcker som är gratis. Vi beställning på hemsidan tillkommer dock porto. Åse hade med sig några exemplar av boken ”Våldet går inte i pension”, en bok om våld i äldres nära relationer.

Åse hälsade oss välkomna att höra av oss till Brottsofferjouren men hoppades ändå att det inte skulle behövas.

Som sista punkt rapporterade Ausma Pavulans och Dag Ekström, fotografier, från tävlingen Hjärnkoll förra onsdagen. Efter kaffe med delikata ostfrallor (som intogs mellan programpunkterna) och sedvanligt lotteri kunde ordföranden avsluta och tacka alla som kommit på detta informativa och viktiga möte.


Britt-Marie Andreasson var mötesvärd vid entrén.


Föreningens kassör Stefan Sahlin vid entrén.


Åklagare Fröjelin tackas av ordförande Ausma Pavulans.


Engagerade medlemmar diskuterar med åklagare Fröjelin.


Åse Osbäck från Brottsofferjouren visar upp en bok om brott mot äldre.

 

Distriktstävling Hjärnkoll 14 september 2022

SPF Seniorernas Hjärnkoll är en frågesportstävling för tremannalag där förbundet varje år genomför distriktstävlingar med en riksfinal för vinnarna i distrikten. I år genomfördes distriktstävlingen i Vänersborg med SPF Lilla Paris som värd.

Distriktets ordförande Siv Gustavsson och SPF Lilla Paris ordförande Ausma Pavulans hälsade alla tävlande och publik välkomna.

De tävlande lagen kom från:
·         Ale
·         Edsbygden
·         Flundre
·         Högsäter
·         Lilla Paris, Vänersborg
·         Skepplanda-Hålanda
·         Södra Väne
·         Trollhättan

De 16 frågorna var kanske inte så svåra men det är ändå inte så lätt att veta allt. Några av frågorna kunde alla tävlade lag svara rätt på men det fanns också de frågor som bara ett fåtal visste.

Vann gjorde laget från Skepplanda-Hålanda som svarade rätt på 15 av 16 frågor. På delad andra plats kom Flundre och Ale med 13 rätt. Laget från Skepplanda-Hålanda får nu åka till riksfinalen i Stockholm den 13 oktober.

Domare och mötesledare var Ingemar Apelstig. Bisittare var Siv Gustavsson och Åse Johansson. Protokollförare var Göte Johansson och Gunnel Jende.

Det blev en spännande och underhållande tävling. Vid starten bjöds det på varmkorv och i pausen kaffe och smörgås.

Siv och Ausma tackade alla och det vinnande laget förärades buketter med rosor. Alla tävlande och tjänstgörande fick också rosor som tack.

Fotograf Dag Ekström. 
Referat Per Ahlenius

Frågorna, resultatet och många fler fotografier hittar du på Distriktets hemsida:
SPF - Seniorerna REPORTAGE (spfseniorerna.se)


Vårt skarpa lag med full hjärnkoll!

Tävlingslokalen Par Bricole Vänersborg


Några av våra tjänstgörande serverade kaffe med mera.


Vår distriktsordförande Siv bjuder in till tävling


Den 6 september 2022. Upptaktsmöte.

Ordförande Ausma Pavulans hälsade alla hjärtligt välkomna till höstens första möte där vi ska presentera föreningens olika verksamheter.

Den första programpunkten var dock två skickliga elever från musikskolan som spelade dragspel. De framförde traditionell dragspelsmusik såsom schottis, hambo med mera, nio låtar. Det blev mycket uppskattat.

Therese Przybyla är verksamhetsutvecklare på Vuxenskolan som är vårt studieförbund. Therese berättade bland annat om administrationen av studiecirklar. Anmälan sker vi ett formulär och all närvaroregistrering sker digitalt.

Ausma påminde om vår resa till Karlstad nu på torsdag och fortsatte sedan med att prata om höstens medlemsmöten. Vi har två lite annorlunda möten. Det ena är en auktion på hemtillverkade produkter såsom sylt, marmelad, honung med mera. Egna alster av olika slag kan lämnas in till försäljning. Det andra är ett möte i musikens tecken med allsång, quiz och underhållning.

Nästa vecka har vi tävlingen Hjärnkoll här i Vänersborg. Man får vara åskådare. Föreningen deltar på kommunens kulturvecka.

Ukulelegruppen spelade två käcka låtar varefter studiecirklarna presenterade sig:

1.       Ukulele – det finns möjlighet att pröva på.
2.       Kör – fortsätter med ny ledning.
3.       Turistryska – kommer igång under oktober.
4.       Bokcirklar, 2 stycken – den ena är full men platser finns i den andra.
5.       Mobil fotogrupp – fotograferar gemensamt i sta´n med omgivningar.
6.       Matlagning för herrar – på gång men inte bestämd.

Lunchgänget äter lunch gemensamt en gång i månaden på någon av stadens restauranger.

Lise-Lotte Brennelid talade engagerat om boule som är föreningens största verksamhet.

Siv Gustavsson informerade om SPF-distriktets verksamhet.

Efter kaffe med delikata ostfrallor och sedvanligt lotteri kunde ordföranden avsluta och tacka alla som kommit på detta välbesökta möte.


Mötet 6 september 2022 var välbesökt


Två skickliga elever från musikskolan spelar dragspel.


Lise-Lotte Brennelid visar upp ett vandringspris i boulen som föreningen vill vinna i år.


Siv Gustavsson informerar om SPF Seniorerna norra Älvsborgsdistriktet.

 

20 juli 2022. Friluftseftermiddag

Det var en friluftseftermiddag på Sjövallen . Vi träffades och umgicks, några tog ett pass i seniorgymmet. I värmen gick tävlingar i Skräckleparken som gav underbar svalka i den 27 gradiga värmen. Alla närvarande  tyckte det var en spännande och underhållande samvaro. Vi avslutade med eget medtaget fika. 

6 juni 2022. Nationaldagen.SPF Seniorerna deltog i Nationaldagsfirandet i Vänersborg.

17 maj 2022. Friluftsdag på Sjövallen med grillning och tipspromenad.

I ett underbart men lite blåsigt vårväder träffades 32 Lilla Parisare. En tipspromenad och korvgrillning stod på programmet. Anna Kumlin vann tipspromenaden och fick en konfektask som pris.

2022-05-10. Vår, kärlek och gamla godingar med SPF-kören Lilla Paris.

Körens höll en bejublad konsert på museet. Se och hör mer här ...

Kören konserterar på museet.

3 maj 2022. ”En Vänersborgare i luften”, Tore Ottosson berättade om sitt liv som pilot i svenska försvaret.

På medlemsmötet den 3 maj fick vi höra om ett spännande pilotliv. Tore Ottosson berättade om hela sitt yrkesliv och därtill lite om hans uppväxt i Trollhättan och Vänersborg.

Han blev fältflygare, kanske i första hand för att det var ett bra sätt att göra värnplikten och att han var intresserad av flygplan. Han kom sedan att flyga Viggen från det att flygplanet introducerades i försvaret. Detta gjorde han i 20 år. Han jobbade även i incidentberedskapen och har avvisat flyg som kränkt Sveriges territorium.

Han övergick 1996 till att flyga Herkules och detta förde honom ut i hela världen till olika katastrofområden. Han var till och med på Nordpolen och i Antarktis.

Avslutningsvis berättade han om Nato och kopplingarna till Rysslands krig i Ukraina. Ausma tackade Tore, med en blomma, för ett mycket intressant föredrag.

Vid kaffet var det många mötesdeltagare som ville prata och diskutera med Tore om krisen i Ukraina, Nato och Sveriges försvarsberedskap. Synpunkterna tog aldrig slut och fortsatte under hela mötet. Tore var bland de sista som lämnade lokalen.

Efter Tore och kaffe avhandlades föreningsangelägenheter. Ann-Margreth Stenström berättade om den kommande resan Vänern runt. Vi behöver fler deltagare! Ingemar Stenström berättade om körens konsert på muséet den 10 maj. Alla är välkomna! Ausma slog ett slag för SPF: s folkhälsovecka den 16–20 maj. Vi har friluftsdag den 17 maj. På förbundets hemsida finns aktiviteter varje dag under veckan. Ausma gav en förhandsinformation om höstens planerade medlemsmöten.

Dag Ekström berättade om att styrelsen jobbar för att ta fram ”hisspitch” för att värva medlemmar. En ”hisspitch” är något som man kan säga under en hissfärd. Något slagkraftigt som kan värva en medlem. Han bjöd in alla medlemmar att diskutera detta.

Avslutningsvis tackade Ausma alla närvarande för ett välbesökt och stimulerande möte.


Tore Ottosson berättar om sina flygupplevelser.


Ausma tackar Tore för ett mycket intressant föredrag


Mötet var välbesökt och alla lyssnade intresserat.

19 april 2022. Påskmöte.

Lilla Paris medlemsmöte den 19 april ägnades åt att fira påsken på olika sätt. Kören inledde med att sjunga två sånger, först en blues om en tupp som fick pippi och sedan en käck dansvisa om en häxa som tillredde ett ungdomselixir.

Mötets huvudnummer var Christina Ström som berättade om påsktraditioner. Hon utvecklade dock ämnet till att omfatta traditioner under första halvåret, från Kyndelsmässodagen till midsommar men med tyngdpunkt på påskveckan. Christina berättade om fettisdagen som är dagen före fastan. Vispgrädde på fastlagsbullen kom först när vi fått separatorn. Tidigare gick all grädde till smör.

Palmsöndagen inleder stilla veckan. Palmkvistar ersattes här i norden med björkris. På skärtorsdagen åkte häxorna till blåkulla och Christina berättade om häxor och häxprocesser. På påskafton var fastan slut och man frossade på ägg.

Christina berättade vidare om bland annat Valborg, 1.a maj då djuren släpptes ut på bete, Kristi Himmelfärdsdag, och Trefaldighet. Midsommar är den enda helgdagen som är hednisk.

Christinas exposé över helgdagar var mycket intressant med många detaljer. Ausma Pavulans tackade henne med en blomma.

Kören fortsatte med två sånger och inledde med ett fyrfaldigt hurra för våren som följdes av sången ”Hurra, nu kommer våren!”.

Ännu en höjdpunkt blev det när landgången serverades. Den kostade mer än entréavgiften varför föreningen stod för skillnaden. Det var en delikat landgång från Kalasboden som blev en hel måltid, ett litet smörgåsbord.

Efter kaffet presenterade Dag Ekström en vernissage bestående av fotografier tagna av studiecirkeln ”Mobil fotogrupp”. De närvarande fick rörsta på bästa fotografiet. Magnus Kesselmark hade tagit både vinnarfotot och tvåan.

Ausma Pavulans avslutade vårt välbesökta möte med några föreningsangelägenheter. Bland annat om att promenader har nystartat. Händer varje torsdag. Vår planerade resa Vänern runt den 8 september behöver fler deltagare.


SPF-kören med ledaren Ingemar Stenström


SPF-körens damer


Christina Ström berättar om påsktraditioner


Landgången var välsmakande!

5 april 2022. Tjuven från Hjärtum.

SPF Seniorerna hade medlemsmöte den 5 april 2022 och gästades då av Göran Hellstrand som berättade om ”Tjuven från Hjärtum”. Göran har forskat mycket om och kring honom och skrivit en bok som fanns till salu till ett rabatterat pris på mötet.

”Tjuven från Hjärtum” sägs vara den svenska fånge som suttit längst tid i fängelse. Ändå hade få människor ett ont ord att säga om honom. Han var en "snäll" tjuv som aldrig stal från kvinnor eller de som hjälpte honom. Hans högsta önskan är att hitta en fru och skaffa familj, men ändå hamnade han i det ena bryderiet efter det andra. Han har suttit på 10 fängelser. Det första var länsfängelset i Göteborg och det sista i Karlstad. Däremellan bland annat Vänersborg och Långholmen i Stockholm.

Ett pikant brott hände i Vänersborg och Uddevalla, där han köpte symaskiner och orglar på avbetalning och åkte sedan till Göteborg och sålde dem. Han var väl sedd på fängelserna och fick förtroendeuppdrag. Han hade också kvinnotycke och hade ett antal affärer med kvinnor i fängelsemiljön. Han skrev kärleksbrev till dem han förälskat sig i.

Göran Hellstrand berättade att han inte var släkt med tjuven från Hjärtum, men att han gärna skulle ha varit det. Utgångspunkten för hans forskning var ett biografiskt manuskript som var skrivet av tjuven själv.

Göran Hellstrands berättelse gav ett spännande och uppskattat medlemsmöte. Ordförande Ausma Pavulans tackade honom med en blomma.


Göran Hellstrand berättar om tjuven från Hjärtum.


Göran Hellstrand säljer sin bok om tjuven från Hjärtum.


Gerd och Bertil köper entré och lotter vid ankomsten till medlemsmötet.

 

22 mars 2022. Dan Johansson, trubadur.

SPF Lilla Paris gästades den 22 mars på ett medlemsmötet av trubaduren Dan Johansson. Han är bosatt i norra Dalsland är en mycket efterfrågad artist. Dan har en bred och populär repertoar med låtar som många av oss gärna vill sjunga med i. Han är en duktig gitarrist som får det att svänga.

Dan framförde 16 olika låtar. Där fanns låtar och visor av Vreeswijk, Sven-Ingvars, Roy Orbison, Owe Thörnqvist, Alma Coogan med flera. Många sjöng med, till exempel i Varm korv boogie. Några sade efteråt att de gärna hade dansat också!

Dan framförde Vänervisa av Owe Thörnqvist. Det finns inte så många visor om Vänern, än färre som nämner Vänern vid namn.

Ausma tackade Dan med en blomma. Vi gick alla hem glada till sinnet och gnolade kanske på någon av Dans låtar, t ex Tennessee waltz eller Min gitarr.


Trubadur Dan Johansson från Tösse underhåller.


Ordförande Ausma tackar Dan Johansson.

 

8 mars 2022. Från Röde Orm till Vite Krist med JK Johansson, Musikskolan, Bön för Ukraina.

Medlemsmötet inleddes med ett framträdande av musikskolan under ledning av Carina Alfredsson. Först några barn som kanske inte hade kommit så långt i sin utveckling men imponerade ändå med avseende på deras ålder. De spelade några trevliga pianostycken. Därefter en ung man som spelade ett stycke av Chopin. Det var väl genomfört. Ausma tackade ungdomarna med choklad och Carina med blommor.

Det har brutit ut krig i Europa och Siv Gustavsson tände ett ljus och läste en gammal ukrainsk bön. Bönen är tonsatt och Ulla Björnheden spelade den på piano medan Siv läste.

Kaffe vidtog som vanligt och ostfrallor bars in.

När kaffet var uppdrucket framträdde dagens planerade huvudpunkt, Jan Kenneth Johansson. Han berättade om ”Från Röde Orm till Vite Krist”. Det blev en spännande berättelse om den tidiga kristenheten i vårt land. En kristen civilisation kan ha funnits i vårt land långt tidigare än vi hittills har vetat om. De arkeologiska fynden i Varnhem ger belägg för detta.

Ordförande Ausma Pavulans tackade vederbörligen Jan Kenneth för ett intresseväckande föredrag.


Melker från musikskolan spelar Chopin.


Ausma Pavulans tackar musikskolans elever.


Siv Gustavsson läser en bör för Ukraina. Ulla Björnheden i bakgrunden ackompanjerar.


Ausma Pavulans tackar Jan Kenneth Johansson för ett intresseväckande föredrag.

 

Årsmöte 22 februari 2022.

Föreningen höll årsmötet i PB-huset, med Kjell Hansson som ordförande. Ausma Pavulans omvaldes som ordförande. Vi fick två nya ledamöter och en ny ersättare. Gunnel Jende och Ann-Margreth Stenström avgick från styrelsen och avtackades för deras stora insatser för föreningen under många år.

Verksamhetsåret 2021 präglades av pandemin med många inställda medlemsaktiviteter. Årets ekonomiska resultat påverkades också negativt av detta.

Mötet inleddes med en parentation över under året bortgångna medlemmar. Kören sjöng Må din väg och Koppången. Siv Gustavsson reciterade andra versen Koppången till körens ackompanjemang.

Ausma Pavulans tände ett ljus varefter Siv Gustavsson och Bibbi Aspmark Henriksson läste upp namnen på 28 medlemmar som avlidit under året. Avslutningsvis sjöng kören Come Sunday av Duke Ellington samt Fader vår i arrangemang för kör.

Parentationen blev stämningsfull och värdig.

Föreningen bjöd på kaffe och semla. Efter årsmötet informerade Ausma Pavulans om föreningsangelägenheter. Föreningen arbetar med att värva fler medlemmar. Vi planerar att återuppta reseverksamheten.


Kören sjöng vid parentationen


Kjell och Ausma


Ett kaffebord