Träffar 2020

Uppdaterades: 11 juli 2020

Promenadgrupp 

Den 7 juli startade vår första promenadgrupp i coronatid.

 

Årsmöte

Den 18 februari hade föreningen årsmöte med parentation för under året avlidna medlemmar.
Kören sjöng två sånger och Siv Gustavsson läste dikten Koppången. Ett ljus tändes och de avlidnas namn lästes upp. En tyst minut hedrade deras minne. Kören avslutade med två sånger, bland annat Come Sunday av Duke Ellington. Gemensamt sjöngs Härlig är jorden.
Efter parentationen tog årsmötet vid. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2019 godkändes utan synpunkter.
Föreningen har haft en omfattande verksamhet under året med medlemsmöten, föredrag, studiecirklar, resor med mera.
Ausma Pavulans omvaldes som ordförande. Flera nya ledamöter invaldes i styrelsen.
Viveca Sigurdson informerade om verksamheten i kommunala pensionärsrådet.

4 februari 2020

Vi gästades av Gillis Hellberg. Ett 60-tal besökare hade mött upp i Rådhussalen, Kulturhuset för att lyssna på "Humor i allmänhet och västgötsk i synnerhet" som var dagens tema. Gillis Hellberg fick med sina historier - både sanna och osanna - många att skratta gott. Han berättade historier på dialekt från flera landskap såsom Värmland, Småland, Skåne. Göteborg och Norrland fick sina unika historier också. Han avtackades med en blomma av ordföranden Ausma Pavulans.

21 januari 2020

Vårens upptaktsmöte inleddes med musik, gamla fina låtar på piano av Ingemar Stenström och gitarr eller ukulele av Gunnar Henriksson. Information från Friskis om nyttan av att som senior röra på sig fick de genom Leif Rosell, kombinerat med presentation av olika rörelser av Irene Andersson Lans. Markus Johansson var inbjuden att tala om vardagslivet i Ryssland. Trots sin ungdom hade han varit många gånger i Moskva med omnejd då hans mamma kom från Moskva. Med hjälp av fina bilder fick de en inblick i livet i den stora staden och på landet där datjan fanns. Betydelsen av goda trafikkunskaper, gav Ingmarie Johansson från NTF inför en cirkel som startar i februari. Ausma Pavulans tackade alla.


Gunnar Henriksson och Ingemar Stenström


Leif Rosell och Irene Andersson Lans


Markus Johansson

Publicerades: 04 februari 2020 Uppdaterades: 11 juli 2020