Styrelsen

Uppdaterades: 22 januari 2016
--todo--

Gunnar Henriksson

Styrelsen Ordförande

--todo--

Ausma Pavulans

Styrelsen Vice ordförande

--todo--

Bibbi Aspmark Henriksson

Styrelsen Sekreterare

--todo--

Gunnel Jende

Styrelsen Kassör

--todo--

Annika Ahnfelt

Styrelsen Ledamot

--todo--

Britt-Marie Andreasson

Styrelsen Ledamot

--todo--

Sven-Ingvar Eriksson

Styrelsen Ledamot

--todo--

Kjell Gustavsson

Styrelsen Ledamot

--todo--

Ingvar Kleinert

Styrelsen Ledamot

--todo--

Ann-Margreth Stenström

Styrelsen Ledamot

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 22 januari 2016