Funktionärer

Uppdaterades: 22 januari 2016
--todo--

Annika Ahnfelt

Resor

--todo--

Britt-Marie Andreasson

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

--todo--

Bibbi Aspmark Henriksson

Webbredaktör

--todo--

Karl-Ivar Böttiger

Valberedning

--todo--

Sven-Ingvar Eriksson

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

--todo--

Bengtolof Frändegård

Valberedning

--todo--

Kjell Gustavsson

Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Siv Gustavsson

Pensionärsråd-KPR

--todo--

Göte Johansson

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU,Data

--todo--

Ingvar Kleinert

Trafik

--todo--

Olle Lind

Valberedning

--todo--

Bengt Ramberg

Revisor

--todo--

Marianne Sannum

Läkemedelsansvarig

--todo--

Rolf Skoglund

Revisor

--todo--

Bruno Thorson

Pensionärsråd-KPR

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 22 januari 2016