Årsmöte 22 februari 2022

Årsmöte hölls tisdagen 22 februari kl 14:00 i PB-huset på Vallgatan 29.

Årsmöteshandlingar

Dagordning. Se här...
Verksamhetsberättelse. Se här...
Bokslut. Se här...
Revisionsberättelse. Se här...
Budget. Se här...
Verksamhetsplan. Se här...
Valberedningens förslag. Se här...

Handlingarna finns på papper på Kontakten. 
Kontakta någon i styrelsen om ni önskar få sådana.