Årsmötet 27/2

Den 27 februari genomfördes vårt årsmöte och många av våra medlemmar slöt upp - vi var över 80 personer och det är mycket glädjande att så många kom! Vi inledde med att hedra våra 21 bortgångna medlemmar under 2022 med att tända ett ljus och ha en tyst minut, diktläsning och vår kör "Likören" sjön "Härlig är jorden".

Därefter vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar, ledda av Göran Karlsson som liksom förra året, var årsmötesordförande. Till ordförande för föreningen, omvaldes Lisette Lindenström och vi fick in tre nya ledamöter i styrelsen: Lennart Hansson, Bianca Eneström och Anette Erlingsson. Vi hälsar de tre nya hjärtligt välkomna till styrelsen! Två personer avgick ur styrelsen; Bernt Kjellgren och Ingela Hedlund och de avtackades med varsin blombukett. Hela valberedningen avgick men vi lyckades med att hitta tre nya medlemmar som kommer att vara valberedning under kommande år; Birgitta Rolöf, Rose-Marie Edvardsson och Torbjörn Herke. Kören sjöng därefter flera glada visor, även med allsång, varefter föreningen bjöd på kaffe och bakelse. Efter sedvanlig information från styrelsen, avslutades mötet med ett lotteri med många vinster.

Årsmötet 23 A.jpg

Årsmötet 23 B.jpg