Protokoll från KPR 15/12

Protokoll från mötet 15/12 med kommunala pensionärsrådet KPR finns HÄR.